fbpx
ARTYKUŁ PARTNERA porady zdrowe ciało

Jak wyjść z nałogu? Praktyczne sposoby leczenia uzależnień

Characters of people holding illegal drug icons illustrationChoroby uzależnieniowe to grupa zaburzeń, które mogą powodować uszkodzenia fizyczne i psychiczne. Leczenie jest niezbędne do przerwania ciągu uzależnienia.

Trzeba pamiętać, że, jako przewlekła choroba, uzależnienie jest trudne do wyleczenia i wymaga stałej opieki.

W Stanach Zjednoczonych około 8,1 procent populacji, czyli 21,7 miliona osób, albo potrzebuje albo regularnie leczy się z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji, zgodnie z National Survey on Drug Use and Health.

Pierwsze kroki

Pierwszym krokiem w kierunku wyleczenia jest przyznanie się przed samym sobą, że określone substancje lub zachowania stały się problemem w życiu człowieka, który zakłóca jakość jego życia. Może to wynikać z upośledzania jego funkcjonowania w szkole, pracy, sprawach społecznych, rekreacyjnych lub innych ważnych obszarów codzienności.

Gdy osoba rozpozna negatywny wpływ danego czynnika na jej życie, dostępna jest dla niej szeroka gama opcji leczenia.

Osoba z uzależnieniem wymaga długotrwałego leczenia, proces może trwać wiele lat, a stronienie od substancji uzależniających może rozciągnąć się na całe życie pacjenta. Konsekwencja i determinacja są tu kluczowe.

Opcje leczenia uzależnienia zależą od kilku czynników, w tym od rodzaju uzależnienia, czasu jego trwania, rodzaju substancji i głębokości nałogu. Odpowiedni lekarz wyleczy lub skieruje na leczenie wszelkie powikłania fizyczne, takie jak choroba wątroby u osoby z zaburzeniem spożywania alkoholu lub problemy z oddychaniem u osób uzależnionych od palenia.

Dostępnych jest kilka opcji leczenia, a większość osób doświadczających uzależnienia otrzyma kombinację różnych metod dobraną do jej indywidualnych potrzeb. Nie ma uniwersalnej metody leczenia działającej na wszystkich.

Częste interwencje mogą obejmować połączenie programów ambulatoryjnych, poradnictwa psychologicznego, grup samopomocy i odpowiednich leków.

Detoksykacja

Detoksykacja jest zwykle pierwszym krokiem w leczeniu. Obejmuje ona usunięcie substancji uzależniającej z organizmu i ograniczenie reakcji odstawienia.

W 80 procentach przypadków klinika terapeutyczna zastosuje leki w celu zmniejszenia objawów odstawienia.

Jeśli dana osoba jest uzależniona od więcej niż jednej substancji, często będzie potrzebować leków, aby zmniejszyć objawy odstawienia dla każdej z nich.

W 2017 r. udostępniono urządzenie elektroniczne o nazwie Most NSS-2, służące łagodzeniu objawów odstawienia opioidów. Urządzenie umieszcza się za uchem i emituje impulsy elektryczne, aby pobudzić niektóre nerwy, które mogą złagodzić objawy odstawienne.

Porady i terapie behawioralne

Jest to najczęstsza forma leczenia następująca po detoksykacji.

Terapia może odbywać się w trybie indywidualnym, grupowym lub rodzinnym, w zależności od potrzeb danej osoby. Zwykle jest intensywny na początku leczenia, a liczba sesji stopniowo maleje wraz z upływem czasu wraz z poprawą objawów.

Różne rodzaje terapii obejmują:

  • terapia poznawczo-behawioralna, która pomaga ludziom rozpoznawać i zmieniać sposoby myślenia związane z używaniem substancji.
  • wielowymiarowa terapia rodzinna, zaprojektowana w celu poprawy funkcji rodzinnych u nastolatków lub nastolatków z zaburzeniami związanymi z substancjami
  • motywacyjny wywiad, który maksymalizuje indywidualną gotowość do zmiany i dostosowania zachowań
  • motywowoanie zachęcające do abstynencji poprzez pozytywne wzmocnienie

Porady dotyczące uzależnień mają na celu pomóc ludziom zmienić zachowania i postawy związane z używaniem od określonych substancji, a także wzmocnić umiejętności życiowe i wspierać inne metody leczenia.

W 2017 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszą w historii aplikację mobilną reSET®, która jest skuteczna do stosowania wraz z leczeniem ambulatoryjnym w związku z zaburzeniami związanymi z uzależnieniami od: marihuany, kokainy, alkoholu i środków pobudzających.

Niektóre formy leczenia uzależnień koncentrują się na podstawowej przyczynie oprócz zachowań charakterystycznych dla uzależnienia.

Programy rehabilitacji

Długoterminowe programy leczenia chorób związanych z uzależnieniami i uzależnień mogą być bardzo skuteczne. Zazwyczaj koncentrują się na utrzymaniu pacjentów w stanie wolności od uzależniającej substancji i przywracaniu im wszystkich funkcji w ramach obowiązków społecznych, zawodowych i rodzinnych.

Kilka rodzajów placówek może zapewnić środowisko terapeutyczne, w tym:

Krótkotrwałe leczenie stacjonarne: koncentruje się na detoksykacji i przygotowaniu osoby na dłuższy okres w społeczności terapeutycznej poprzez intensywne doradztwo.
Społeczności terapeutyczne: osoba poszukująca długoterminowego leczenia ciężkich postaci uzależnienia przenosi się do specjalnego ośrodka  z personelem na miejscu na okres od 6 do 12 miesięcy. Społeczność i personel służą jako kluczowe czynniki w procesie powrotu do zdrowia i zmiany postaw i zachowań wobec używania określonych substancji.

Miejsca terapii: Zapewnia to nadzorowany, krótkotrwały pobyt w mieszkaniu, aby pomóc ludziom zaangażować się w obowiązki i dostosować się do nowego, niezależnego życia bez ciągłego używania substancji. Ich działania obejmują porady dotyczące postępowania z finansami i znalezieniem pracy, a także zapewnienie połączenia między osobą na końcowych etapach odzyskiwania sprawności społecznych a osobami na początku drogi.

Grupy samopomocy

Mogą one pomóc osobie zdrowiejącej spotkać się z innymi z tym samym uzależnieniem, co często zwiększa motywację i zmniejsza poczucie izolacji wśród oddających się terapii. Mogą również służyć jako przydatne źródło edukacyjne, towarzyskie i informacyjne.

Przykłady obejmują Anonimowych Alkoholików (AA) i Anonimowych Narkomanów (AN).

Ludzie, którzy zmagają się z innymi rodzajami uzależnienia, mogą dowiedzieć się o grupach samopomocy w swojej społeczności albo przez wyszukiwanie w Internecie, albo prosząc lekarza lub pielęgniarkę o informacje.

Leki

Uzależniony może przyjmować leki w sposób ciągły podczas powrotu do zdrowia po zaburzeniu związanym z substancją uzależniającą i związanych z nią powikłaniach.

Ludzie najczęściej używają leków podczas detoksykacji w celu opanowania objawów odstawienia. Leki będą się różnić w zależności od substancji, od której osoba jest uzależniona.

Długotrwałe stosowanie leków pomaga zmniejszyć pociąg i zapobiega powrotom do używania substancji po wyzdrowieniu z uzależnienia.

Leki nie są samodzielnym leczeniem uzależnienia i powinny towarzyszyć innym metodom, takim jak psychoterapia.

Jeśli zmagasz się z problemem uzależnienia warto skorzystać z pomocy ośrodka leczenia uzależnień. Specjaliści na pewno udzielą stosownych porad i doradzą jak radzić sobie z problemem.

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz