fbpx
edukacja zaburzenia zdrowy umysł

Dysleksja dotyczy tylko dzieci?Dysleksję zazwyczaj rozpoznaje się w dzieciństwie. Przeglądając poradniki na temat radzenia sobie z tym zaburzeniem, można zauważyć, iż autorzy koncentrują się na najmłodszych. Problem w tym, że dysleksja często nie kończy się wraz z końcem dzieciństwa.

Co to jest dysleksja?

Dysleksja to zaburzenie uczenia się, które może powodować wiele trudności, w tym problemy z czytaniem i pisaniem. Osoby z dysleksją mają trudności z dopasowaniem odczytywanych liter do dźwięków, jakie te litery wydają.

Wiele problemów związanych z dysleksją wpływa na określone aspekty uczenia się, ale nie na całość tego procesu. Osoby z dysleksją cechują się przynajmniej przeciętnym ilorazem inteligencji.

Niektóre osoby z dysleksją mają inne zaburzenia uczenia się lub problemy neurologiczne. Zdarza się, że zarówno dorośli, jak i dzieci z dysleksją mają czasami zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) lub dyspraksję .

Często uważa się, że dyspraksja jest zaburzeniem powodującym niezdarność i słabą koordynację, ale tak nie jest. Może ona natomiast powodować takie objawy u niektórych osób. Jest również przyczyną szeregu innych trudności, w tym problemów z przetwarzaniem informacji, organizacją i umiejętnościami społecznymi.Objawy dysleksji u dorosłych

Dorośli z dysleksją często mają szeroki zakres specyficznych problemów ze zdrowiem psychicznym, emocjonalnymi i zawodowymi.

Mogą mieć niską samoocenę, odczuwać wstyd, upokorzenie lub brak wiary w zdolność do wykonywania pracy lub uczenia się.

Dorosłe osoby z dysleksją mogą wydawać się bardzo inteligentne lub uzyskiwać dobre wyniki w testach inteligencji, ale słabo radzą sobie w pracy lub w szkole.

Spośród innych problemów wymienić można:

  • Problemy ze wzrokiem podczas czytania; dorośli z dysleksją mogą być bardzo wrażliwi na kolor papieru lub słów. Zmiany czcionki, koloru lub innych cech druku mogą im utrudniać czytanie.
  • Trudności ze skupieniem się podczas czytania; dorośli z dysleksją mogą często tracić swoje miejsce, czuć, że słowa poruszają się lub są pomieszane. Czytanie może stać się dla niech stresujące.
  • Rzadkie czytanie dla przyjemności; dysleksja sprawia, że czytanie staje się wyzwaniem, więc wielu dorosłych z dysleksją może go unikać, preferując inne sposoby uczenia się.
  • Trudności z komunikacją pisemną lub testami; przykładowo, osoba dorosła z dysleksją może być bardzo kompetentna w swojej pracy, ale niechętnie przystępuje do testu pisemnego, aby awansować. Bywa, że przełożeni narzekają na pisemne raporty osób z dysleksją.
  • Mylenie bardzo podobnych słów lub liter podczas pisania lub czytania.
  • Trudności w zapisywaniu wiadomości lub raportów; dorośli z dysleksją mogą zapomnieć o tym, co pisali, mieć trudności z podążaniem za tokiem myśli lub nieprawidłowo przepisać wiadomość.
  • Mylenie lewej i prawej strony lub inne problemy z orientacją przestrzenną; przykładowo, osoba z dysleksją może mieć problemy z czytaniem mapy, szczególnie jeśli mapa zawiera zapisane słowa.Jak temu zaradzić?

Niestety, nie można całkowicie wyleczyć się z dysleksji. Dzięki pewnym czynnikom istnieje jednak możliwość zniwelowania objawów. Przy wsparciu środowiska i ciężkiej pracy, dysleksja może przestać być zaburzeniem, a stać się jedynie nieco uciążliwą niedogodnością.

Czynniki środowiskowe

Jeśli masz dysleksję, może pomóc Ci przebywanie we wspierającym środowisku. Wraz z przyjaciółmi możesz poćwiczyć sprawiające ci problem formy pisemnej komunikacji lub wypracować alternatywne metody uczenia się.

Czynniki praktyczne i związane ze stylem życia

Często pomocne są ćwiczenia czytania, słownictwa i fonologii oraz inne strategie wspierające. Czasami określone czcionki mogą też ułatwić czytanie.

Dla niektórych pomocna okazuje się także zmiana stylu życia lub korzystanie z alternatywnych terapii, takich jak np. muzykoterapia.Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz