fbpx
zdrowe relacje

NVC – Komunikacja Bez Przemocy – odwaga mówienia, odwaga słyszenia

Jak rozmawiać w konfliktowych sytuacjach?

Czym jest NVC? (Nonviolent Communication)

Za twórcę NVC uważa się Marshalla B. Rosenberga – amerykańskiego psychologa – choć on raczej podkreślał, że metoda nie jest jego pomysłem, lecz jest powrotem do zapomnianego sposobu otwartego wyrażania swoich potrzeb i emocji.

Na czym owa otwartość polega? W komunikacji NVC skupiamy się między innymi na jasnym wyrażeniu własnych emocji oraz stojących za nimi potrzeb.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację:

Hipotetyczny maż zapomina o rocznicy ślubu i właśnie szykuje się do wyjścia z kolegami. Hipotetyczna żona dostrzegając tę sytuację, może z furią wyrzucić z siebie: „Ty już mnie nie kochasz!” [czemu mąż, a jakże, ochoczo zaprzeczy], lub też wyrazić to samo w języku NVC, za pomocą czterech następujących kroków:

  1. Opisać sytuację: Kiedy wychodzisz z kolegami w dzień naszej rocznicy …
  2. Wyrazić swoje uczucia: „…czuję smutek…”
  3. Wyrazić swoje potrzeby: „…bo tęsknię za bliskością.”
  4. Wyrazić prośbę: „Czy moglibyśmy razem spędzić ten czas”?

 

W ten sposób nie atakujemy i nie obwiniamy drugiej osoby, lecz jasno komunikujemy swoje emocje, potrzeby i prośby, zwiększając tym samym szansę ma porozumienie i wzmocnienie relacji.

Odpowiedzialność –  jedynie my sami odpowiadamy za nasze uczucia

Jak to?! Przecież to mąż zapomniał o rocznicy, to on zasmucił hipotetyczną żonę! No właśnie nie do końca. Smutek, jak każda inna emocja bierze się z zaspokojenia lub niezaspokojenia NASZYCH potrzeb. Uczucia kontaktują nas z własnymi potrzebami: pozytywne są sygnałem ich zaspokojenia, negatywne – ich frustracji. Nie zachowanie innych zatem, ale zaspokojenie lub brak zaspokojenia naszych potrzeb wpływa na nasz stan emocjonalny.

Uniwersalizm – wszyscy mamy te same potrzeby, różnimy się tylko sposobami ich zaspokajania

NVC opiera się na założeniu, że wszyscy mamy te same potrzeby, lecz inaczej je zaspokajamy. Dla żony z przykładu ważna jest wspólna celebracja rocznic. Mąż może realizować swoją potrzebę bliskości (z żoną) w inny sposób. Otwarte mówienie o tym czego potrzebujemy pozwala uniknąć nieporozumień oraz wzajemnego obwiniania się. Ułatwia też szukanie kompromisu w dążeniu do realizacji potrzeb obu stron.

Odwaga – porozumiewanie się bez przemocy

Głównym celem NVC jest eliminacja przemocy, rozumianej także jako narzucanie innym własnego zdania, czy wpędzania w poczucie winy. Kiedy mówimy do siebie uniwersalnym językiem potrzeb, zamiast upierać się przy własnej racji – zwiększamy szansę na znalezienie porozumienia w miejsce konfliktu. Wymaga to jednak niezaprzeczalnej odwagi odsłonięcia się i otwarcia na drugą osobę.

Odwagi otwartego mówienia o tym co dla nas ważne, czego pragniemy, czego się obawiamy i odwagi usłyszenia tego, co istotne dla drugiej strony.

 

Osobom, chcącym zgłębić temat empatycznej komunikacji, polecam:

Marshall B. Rosenberg: Porozumienie Bez Przemocy: Język Serca. Warszawa: Jacek Santorski, 2003

Marshall B. Rosenberg, Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy, Czarna Owca, 2008

 

www.ewakruchowska.pl, FB: Do siebie, FB: WenDoPodhale

 

Ewa Kruchowska

psycholożka dzieci i młodzieży, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie CBT, trenerka kompetencji miękkich w tym Kreatywności i Kreatywnego Rozwiązywania Problemów, certyfikowana trenerka WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewczynek, wykładowczyni. Właścicielka i psycholożka Gabinetu Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego „Do siebie” w Nowym Targu www.ewakruchowska.pl. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. Pracuje w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Nowym Targu, w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz jako wykładowczyni w Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej. Współautorka czterech monografii naukowych. Specjalistka Zdrowego Zdrowia

Skomentuj

Zostaw komentarz