fbpx
Wiadomości

WHO opublikowało raport na temat mikroplastików w wodzie pitnej!Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała niedawno raport analizujący wpływ mikroplastików w wodzie pitnej na zdrowie ludzi. Wnioskują, że obecnie efekty długofalowe nie są znane.

W 2015 roku ludzie wyprodukowali około 407 milionów ton plastiku. Jednak tworzywo sztuczne nie ulega biodegradacji; zamiast tego rozpada się na coraz mniejsze kawałki plastiku.

Oznacza to, że w naszym otoczeniu istnieją kawałki tworzywa sztucznego mierzalne w nanometrach.

Małe kawałki plastiku, zwane„mikroplastikami” lądują wszędzie – łącznie z wodą.

W ostatnim przeglądzie zebrano 50 badań, w których naukowcy znaleźli mikroplastiki w słodkiej wodzie, wodzie pitnej lub ściekach. Niektóre z tych badań policzyły tysiące mikroplastycznych cząstek w każdym litrze wody pitnej.

Teoretycznie, jeśli ktoś je spożywa, niektóre mikroplastiki są wystarczająco małe, aby przejść przez ścianę jelita i wejść do układu krążenia. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie i czy będzie to miało wpływ na ludzkie zdrowie.

Ponieważ tworzywa sztuczne są wszechobecne w środowisku i nie znikają, bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli ich skutki – jeśli takie występują. Niedawny raport WHO miał na celu opracowanie jaśniejszego obrazu sytuacji.Potencjalne zagrożenia

Raport WHO określa trzy możliwe sposoby, w jakie mikroplastiki mogą wpływać na zdrowie ludzi:

Fizyczne: Mikroplastiki mogą dostać się do ciała i uszkodzić wewnętrzne struktury.
Substancje chemiczne: Na przykład dodatki z tworzyw sztucznych, takie jak plastyfikatory, mogą dostać się do wody pitnej.
Biofilm: Mikroorganizmy mogą przyczepiać się do mikroplastików i tworzyć kolonie, co może powodować poważne szkody.
Chociaż raport stwierdza, że ​​dowody na wszystkie trzy sposoby są ograniczone, zaznacza się, że te dwa ostatnie są najmniej niepokojące.

Według analizy naukowców mikroplastiki większe niż 150 mikrometrów prawdopodobnie nie dostają się do ludzkiego ciała; mniejsze cząsteczki mogą dostać się do środka, ale uważają, że ich wychwyt jest ograniczony.

Absorpcja nanocząstek może być bardziej powszechna, ale ponownie dane są ograniczone.

Badania na zwierzętach dostarczyły dowodów sugerujących, że nasze ciała mogą wchłaniać bardzo małe mikroplastiki. Jednak raport WHO wyjaśnia, że ​​w badaniach tych zastosowano „wyjątkowo wysokie narażenia, które nie wystąpiłyby w wodzie pitnej”.

Brak dostępnych informacji nie jest zaskakujący; zainteresowanie społeczeństwa tworzywem sztucznym jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Ogólnie brak zainteresowania oznacza brak funduszy, co również tłumaczy brak badań.Toksyczność mikroplastików

Kiedy naukowcy spojrzeli na badania toksykologiczne, dowody były równie nikłe w tym zakresie.

Autorzy piszą, że badania „mają wątpliwą wiarygodność i znaczenie, a niektóre skutki obserwuje się tylko przy bardzo wysokich stężeniach”, które „nie odzwierciedlają dokładnie potencjalnych toksyczności, które mogłyby wystąpić przy niższych poziomach narażenia”.

„Musimy pilnie dowiedzieć się więcej na temat wpływu mikroplastików na zdrowie, ponieważ są one wszędzie – w tym w naszej wodzie pitnej”, wyjaśnia dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Środowiska i Społecznych Determinantów Zdrowia w WHO.

„W oparciu o nasze ograniczone informacje, mikroplastiki w wodzie pitnej nie wydają się stanowić zagrożenia dla zdrowia na obecnym poziomie. Ale musimy dowiedzieć się więcej. Musimy także powstrzymać wzrost zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi na całym świecie”- dr Maria Neira

WHO kończą swój raport wezwaniem do skoncentrowania się na uzdatnianiu wody zanieczyszczonej odchodami.

Wyjaśniają, że prawidłowe uzdatnianie wody pitnej usuwa również większość mikroplastików. Mówią: „Według dostępnych danych oczyszczanie ścieków może skutecznie usunąć ponad 90% mikroplastików”.

W wielu częściach świata ludzie nie mają dostępu do czystej wody. Wpływ wody zanieczyszczonej kałem na zdrowie ludzi jest dobrze znany.

„Zajmując się większym problemem narażenia na nieoczyszczoną wodę, społeczności mogą jednocześnie rozwiązać mniejszy problem związany z mikroplastikami w wodach powierzchniowych i innych zasobach wody pitnej”.

WHO zaleca również dalsze wysiłki w celu zminimalizowania zużycia plastiku. Nawet jeśli mikroplastiki nie przedostaną się do sieci wodociągowej, nie znikną z naszego otoczenia.

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz