fbpx
Wiadomości

Bakterie jelitowe mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego leki nie działają na wszystkich tak samo

Niektóre leki działają dobrze dla jednej osoby, ale są nieskuteczne dla innej. Zdarza się też, że ten sam lek wywoła niekorzystne skutki uboczne u jednego chorego, podczas gdy innemu pomoże. Badanie niniejsze badanie sprawdziło, czy nasze bakterie jelitowe mogą pomóc wyjaśnić dlaczego.

Od wielu lat naukowcy wiedzą, że bakterie w naszych jelitach odgrywają istotną rolę w trawieniu.

Wraz z rozwojem technologii coraz szybciej i łatwiej można scharakteryzować nasz mikrobiom i przyjrzeć się jego roli w zdrowiu i chorobie. Jednak wraz z pojawieniem się coraz większej ilości informacji, złożone relacje między ludźmi a naszymi rezydującymi mikrobami stają się coraz bardziej zawiłe.

Naukowcy badają obecnie rolę bakterii jelitowych w różnorodnych chorobach, od choroby Parkinsona przez depresję aż po choroby serca.

Od bycia niejasną niszą badań medycznych, bakterie jelitowe są teraz w centrum uwagi.

Kolejne badanie przeanalizowało potencjalną rolę, jaką nasze bakterie jelitowe mogą odgrywać w metabolizmie leków. W końcu, kiedy bierzemy leki doustnie, wiele z nich trafia do jelit.Leki i nasze bakterie jelitowe

Ponieważ mikrobiom różni się w zależności od osoby, rodzi się pytanie, w jaki sposób te różnice mogą wpłynąć na sposób metabolizowania pewnych leków i na ich wchłanianie do organizmu.

Powszechnie wiadomo, że leki nie wpływają na wszystkich w ten sam sposób. U niektórych osób lek może działać szybko i dobrze, u innych czas do jego zadziałania może potrwać dłużej lub może też nie zadziałać wcale, z kolei w pewnych przypadkach określony lek może wywoływać niebezpieczne skutki uboczne u niektórych pacjentów.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie różnie reagują na ten sam lek, w tym wiek, płeć, geny i dietę. Czy więc bakterie w naszym jelicie również mogą odgrywać rolę?

Według zespołu naukowców, odpowiedzialnego za opisywane badanie, nasz mikrobiom zawiera 150 razy więcej genów niż nasz własny genom. Ci mikroskopijni lokatorzy wytwarzają szeroką gamę enzymów, z których niektóre mogą zmieniać leki, aktywując je lub czyniąc je nieskutecznymi.

Naukowcy postanowili odkryć więcej szczegółów na temat wpływu mikrobiomu na leki. Kierowani przez Andrew Goodmana z Yale University School of Medicine w New Haven, CT, opublikowali niedawno swoje odkrycia w czasopiśmie Nature.

Grupa wyjaśnia, iż ​​wcześniejsze badania wykazały, że mikroby mogą wpływać na sposób działania określonych leków. Na przykład sulfasalazyna, lek stosowany w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, polega na bakteriach jelitowych, by mógł w ogóle zostać aktywowany.

I odwrotnie, Eggerthella lenta, bakteria znaleziona w okrężnicy, może dezaktywować lek kardiologiczny, digoksynę.

Jednakże, chociaż naukowcy opisali wpływ mikrobiomu na określone leki, Goodman i jego współpracownicy wyjaśniają, że „mechanizmy molekularne pozostają w dużej mierze nieznane”.Badanie produktów genowych i nie tylko

W najnowszym badaniu autorzy przeanalizowali interakcje między drobnoustrojami i lekami, oceniając, w jaki sposób ludzkie bakterie jelitowe metabolizują szereg leków. Rozpoczęto także identyfikację produktów genów drobnoustrojów – głównie enzymów – które mogą metabolizować leki.

W sumie ocenili możliwości 76 wspólnych szczepów bakterii jelitowych i ich wpływu 271 leków. Leki zostały wybrane tak, aby obejmowały szeroki zakres typów, mechanizmów działania i właściwości chemicznych.

Aby dokładniej zbadać interakcję, naukowcy wykorzystali myszy gnotobiotyczne – zwierzęta wolne od drobnoustrojów.

Okazało się, że 176 z 271 leków (64,9%) może być metabolizowane przez bakterie jelitowe, co w następstwie znacznie zmniejsza stężenie leku w organizmie. Wykazali również, że każdy szczep bakterii może metabolizować 11–95 rodzajów leków.

Odkryli, że dzięki wykorzystaniu danych metagenomicznych – sumy genów z danej populacji bakterii – mogą wyjaśnić potencjał grupy lub poszczególnych gatunków bakterii do zmiany leków.

Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości to zrozumienie może pomóc lekarzom przewidzieć, w jaki sposób pacjenci mogą reagować na leki. Autorzy piszą:

„Może to zapewnić środki do mechanicznego łączenia informacji mikrobiomu z różnicami interpersonalnymi w metabolizmie i toksyczności leków”.

W przyszłości możliwe będzie zmodyfikowanie mikrobiomu danej osoby, aby zapewnić skuteczne działanie leku i zmniejszyć ryzyko poważnych skutków niepożądanych. Jednak naukowcy będą musieli przeprowadzić znacznie więcej badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz tych interakcji.

Na razie nasze rozumienie wpływu bakterii jelitowych i metabolizmu leków jest wciąż w powijakach. Niemniej jednak wyniki tego ostatniego badania sprawiają, że wydaje się prawdopodobne, że nasze bakterie jelitowe mają przynajmniej pewien wpływ na przyjmowane przez nas leki.

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz