fbpx
rodzina

Systemowa psychoterapia rodzin – dlaczego warto z niej skorzystać?

psychoterapia rodzin
Psychoterapia systemowa jest jednym z niewielu nurtów szkół psychoterapeutycznych, gdzie odbiorcą pomocy jest cała rodzina. Niezwykle ważne w tym podejściu jest to, że nie desygnuje (nie wyznacza) ona żadnego członka/członkini rodziny jako jedynego źródła problemów. Przeciwnie, nawet jeśli wydaje się „oczywiste” gdzie leży problem np. dziecko nie chce chodzić do szkoły, albo matka nie dogaduje się ze zbuntowaną córką  – w rozwiązaniu trudności biorą udział wszystkie osoby mieszkające pod jednym dachem (oczywiście w wariancie idealnym).

Rodzina jako system

U źródeł takiego postrzegania problematyki rodziny leży założenie o jej systemowych charakterze. Rozumienie rodziny jako systemu oznacza, że każdy jej członek i każda członkini ma wpływ na każdą inną, a zatem nawet jeśli trudność zdaję się dotyczyć tylko kilku z nich jest to tylko pozorne i powierzchowne ujęcie tematu.  Tak jak w systemie naczyń połączonych każdy element wpływa na jego całość, tak samo zasoby i słabe strony tej konkretnej rodziny tworzy w równym stopniu zbuntowana nastolatka, wycofany przedszkolak, nadopiekuńcza mama, czy pracujący za granicą ojciec.

Dlaczego więc najczęściej wydaje nam się, że to jedna osoba w rodzinie zdaje się mieć problem?

Zwykle zaburzenie funkcjonowania całej rodziny odbija się w zachowaniu „najsłabszego” ogniwa rodzinnego układu tzw. delegata/tki – najczęściej dziecka. Nie oznacza to jednak, że (wyłącznie) ono wymaga indywidualnej diagnozy czy terapii. Całościowe spojrzenie na rodzinę często ukazuje złożone przyczyny zachowania „delegata/tki” niekoniecznie lub nie tylko usytuowane w niej/nim samym/samej.

Rodzina jako system dynamicznie się zmieniający

W systemowej psychoterapii rodzin nie etykietuje się rodziny jako patologicznej czy dysfunkcjonalnej, czyli naznaczonej jakimś trwałym defektem. Rodzina jest w tym ujęciu postrzegana raczej jako nieustannie zmieniający się system. Zmiany następują tak w obliczu kryzysów, jak wyzwań wynikających z naturalnych faz rozwoju jakim podlega rodzina (np. pojawienie się nowego członka/członkini rodziny, starzenie się rodziców itd.).

Kryzys, z jakim zwykle rodzina zgłasza się na terapię – określa się jako trwającą dłużej lub krócej, głębszą lub bardziej powierzchowną dezorganizację funkcjonowania rodziny, która w tym momencie z jakiś powodów nie jest w stanie zaspokoić potrzeb części (lub wszystkich) jej członków.

Rodzina jako źródło zasobów

Bardzo ważne jest też pozytywne spojrzenie na rodzinę, jak na system nie tylko generujący problem, ale i zawierający w sobie zasoby, czy mocne strony które pomagają problem usunąć lub osłabić.

Psychoterapeut/ka systemowa pomaga rodzinie znaleźć jej własne rozwiązanie trudności. Nie ma z góry ustalonej dla wszystkich rodzin jednej recepty na dobre funkcjonowanie.  Ważne, by wypracować taki sposób funkcjonowania rodziny, który sprawdzi się w tym konkretnym i niepowtarzalnym konglomeracie osób i relacji. Tak by ponownie mogła ona stać się miejscem zaspokajania potrzeb każdego członka rodziny oraz  bezpieczną bazą do kontaktu ze światem zewnętrznym.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat psychoterapii.

Ewa Kruchowska

psycholożka dzieci i młodzieży, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie CBT, trenerka kompetencji miękkich w tym Kreatywności i Kreatywnego Rozwiązywania Problemów, certyfikowana trenerka WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewczynek, wykładowczyni. Właścicielka i psycholożka Gabinetu Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego „Do siebie” w Nowym Targu www.ewakruchowska.pl. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. Pracuje w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Nowym Targu, w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz jako wykładowczyni w Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej. Współautorka czterech monografii naukowych. Specjalistka Zdrowego Zdrowia

Skomentuj

Zostaw komentarz